Gaz ziemny (link junkers.pl) to paliwo gazowe pochodzenia naturalnego. Istnieje kilka podziałów gazu ziemnego. Można wyróżnić gaz ziemny wulkaniczny, pochodzenia nieorganicznego, niepalny, gaz błotny, który jest produktem biologicznego rozkładu.Gaz błotny to przede wszystkim metan…

Gaz błotny to przede wszystkim metan. Wyróżnia się także gaz ziemny właściwy, który występuje w złożach podziemnych. Ze względu na zawartość składników węglowodorowych można wyróżnić gaz suchy, czyli o małej zawartości propanu oraz wysokiej zawartości węglowodorów.
Podział ten obejmuje także gaz ziemny mokry, który zawiera propan i wyższe węglowodory w ilościach od 5 do 10%. Inny podział gazu ziemnego występuje ze względu na zawartość azotu.

Tu wyróżnia się gaz bezazotowy o zawartości azotu poniżej 3%, gaz niskoazotowy o zawartości azotu do 10% oraz gaz zaazotowany, czyli zawartość powyżej 10%. Gaz ziemny dzieli się także ze względu na zawartość siarkowodoru, czyli siarki. Są to gazy małosiarkowe, siarkowe oraz wysokosiarkowe. Gaz ziemny w stanie naturalnym jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza. Dlatego konieczne jest stosowanie tzw.

nawaniacza, by móc wyczuć jego woń. W skorupie ziemskiej gaz ziemny występuje w postaci swobodnej, czyli w postaci gazowej lub związany w stałych hydratach węglowodorów oraz w postaci rozpuszczonej- w wodach podziemnych lub ropie naftowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>