Licznik energii elektrycznej to stosunkowe stary już wynalazek służący do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Wskazania licznika elektrycznego są podstawą do rozliczenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii. Za pierwszy dokładny miernik zużycia energii uważa się licznik elektryczny opatentowany oraz skonstruowany w XIX wieku( 1883 roku )przez berlińskiego naukowca – wynalazcę Hermana Arona urodzonego w Kępnie w województwie wielkopolskim.


licznik elektryczny

Foto: aukcje.eldor.net.pl

Jego miernik wykorzystywał zasadę wahadła.Jednostką…

Jego miernik wykorzystywał zasadę wahadła.
Jednostką miary czynnej energii elektrycznej w układzie SI jest dżul równy 1wat * 1sekunada- watosekunda, jednak powszechnie do pomiaru energii używa się kilowatogodziny( kWh )lub megawatogodziny( mWh ). W układach, które są zasilane większą mocą odbiorca i dostawca i odbiorca rozliczają się także w zakresie energii biernej, a jednostką pomiaru tej energii jest warogodzina.

Najpowszechniejszym i najpopularniejszym typem licznika elektrycznego, jest licznik indukcyjny, który jest maszyną indukcyjną. W tym liczniku aluminiowa tarcza porusza się pod wpływem wirowego pola magnetycznego wytworzonego przez dwie cewki. W jednej cewce płynie prąd proporcjonalny do natężenia prądu pobieranego przez odbiorcę, a w drugiej do napięcia.

licznik elektryczny

Foto: sklep.elbarko.pl

Cewki w liczniku są tak umieszczone, że powstający moment napędowy jest proporcjonalny do iloczynu chwilowej wartości prądu oraz napięcia. Oznacza to, że licznik indukcyjny mierzy moc czynną. Moment napędowy jest równoważony poprzez moment hamujący, który powstaje w wyniku obrotu tarczy między biegunami magnesu trwałego i jest proporcjonalny do szybkości ruchu tarczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>