Z pojęciem rekultywacji mamy tym więcej do czynienia, im bardziej z naszego krajobrazu znikają zakłady przemysłowe. Wszakże tereny te nie mogą stać odłogiem, gdyż byłoby to marnotrawstwo. Tym samym rekultywacja stała się dziedziną, która dzisiaj stała się popularną.
Cała rekultywacja dzieli się na dwa etapy.Pierwszym z nich jest etap…

Pierwszym z nich jest etap techniczny. Spotyka się z nim zazwyczaj przy terenach industrioziemnych. Na terenach takich zwykle dochodzi do deniwelacji terenu poprzez powstawanie hałd, wyrobisk oraz zwłowisk. Ten etap polega na uporządkowaniu rzeźby terenu, wygładzeniu wszelkich skarp, stworzeniu systemu drenażu, odwodnieniu terenu o nawiezieniu gleby. Na tym etapie rekultywacja to także prace agrotechniczne oraz agrochemiczne. Drugi z etapów, z jakich składa się rekultywacja to etap biolgiczny. Fachowo tą część całego procesu nazywa się renaturyzacją.


Galeria

rekultywacja

Foto: www.ppwb.org.pl

Gdyby bliżej sprecyzować to pojęcie, możnaby go określić przywróceniem pierwotnych warunków ekologicznych. Najczęściej obecnie prowadzi się te działania na terenach pogórniczych. Kopalnie są zamykane, a tereny, na których się one znajdowały są bardzo wyraźnie zniszczone. Nie znaczy jednak, że nie można przywrócić temu miejscu odpowiedni wygląd i stan.

rwe.pl – Sprawdź jeśli szukasz więcej informacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>